เกี่ยวกับเรา

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

     ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 5 ล้านบาทเดิมมีชื่อว่า บริษัทโฮ้วป่าบราเดอร์ส (ไทย) จำกัด และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน7 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2513
บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้เข้าจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2536 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อย่อว่า “JCT” ในกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 135 ล้านบาท


01 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 39 ครั้ง

Engine by shopup.com